Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sluneční hodiny v Praze 13

Sluneční hodiny byly a jsou přirozeným nástrojem měření času. Používali je již Egypťané ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Jako zlatý věk slunečních hodin v Evropě se označují patnácté a šestnácté století našeho letopočtu. Měření času pomocí slunce je metoda nejstarší, bezporuchová a přesná, sluneční hodiny se nikdy nezpožďovaly ani nepředcházely. Jejich předností je i jednoduchost (přestože zavedení letního času poněkud použití slunečních hodin zkomplikovalo) a levnost.

Tvůrci slunečních hodin pojímali často svou práci jako umělecké dílo, to platí i pro mnohé hodiny v Praze. Pražské sluneční hodiny jsou na stěnách a na zemi, jde tedy podle nauky o sestrojování slunečních hodin - gnómiky - o sluneční hodiny svislé a vodorovné. Sluneční hodiny na stěnách budov byly malovány (fresky, sgrafita), mají číselníky provedené ze štuku, z kovu a ojediněle z mozaiky a dřeva. Nejvíce slunečních hodin v Praze je na stěnách zámečků, paláců, kostelů i na měšťanských domech. Další, umístěné na zemi, jsou zhotoveny v podobě plastik či skulptur z kamene, zdiva i kovu. Na vytváření slunečních hodin se podíleli astronomové, malíři, sochaři, kameníci i zedníci, kovolitci a kováři.

K instalaci svislých slunečních hodin je nejvhodnější kolmá jižní stěna. V tomto případě je značka poledne obvykle pod středem usazení sluneční tyče vrhající stín a číselník (časová stupnice) je symetrický. Přesnost odečtu času na nástěnných slunečních hodinách ovlivňuje postavení a tvar sluneční tyče. U hodin na jižních stěnách se nejčastěji používá sluneční tyč orientovaná rovnoběžně se zemskou osou, nazývaná polos. Pro současné měření času a ročního období se používá sluneční tyč vodorovná s kuličkou na konci, zapuštěná kolmo do stěny, nazývaná stylos. Nástěnné sluneční hodiny (když není k dispozici vhodná jižní stěna) se zřizují i na stěnách východních - zde ukazují čas jen v dopoledních hodinách, či západních - pro sledování času v době odpolední. Číselník bývá při těchto variantách zúžený a vychýlený na pravou nebo levou stranu. U slunečních hodin na nejižních stěnách bývá používán stylos, nebo sluneční tyč dvakrát lomená, ve tvaru hrazdy. Ta je v této variantě sestrojena tak, aby vrhala stín napříč číselníkem. K zemi kolmá sluneční tyč používaná pro pozemní sluneční hodiny se nazývá gnómon. V záznamech autorů příspěvku je zaznamenáno přes sto dvacet slunečních hodin v Praze, z toho jsou dvoje na území Městské části Praha 13.

Ve Stodůlkách jsou pozemní sluneční hodiny sestrojené z dlažebních kostek, cihel a pískovce. Nacházejí se v parkové úpravě za budovou č. p. 1533 v Hostinského ulici. Na vydlážděném kruhu o průměru pěti metrů je mimo střed usazen cihlový kruhový podstavec a na něm tři pískovcové bloky. Dva bloky s vytesanými reliéfy slunce a žáby mají funkci doplňkovou. Na třetím, prostředním pískovcovém bloku je číselník a zajímavě řešená sluneční tyč. Funkci sluneční tyče zastává hrana ležícího čtyřstěnu, jehož základna tvaru trojúhelníku má šířku „dvou hodin“ od dopoledních XI. do odpolední I. V poledne (XII.) nevrhá čelní hrana žádný stín. V hodině XI. a I. jsou stíny souběžné se základnou na levé, respektive pravé straně čtyřstěnu. Dopoledním hodinám od VIII. do X. a odpoledním od II. do IV. náleží čísla vyrytá do vodorovných částí číselníku, v půlkruhu vlevo a vpravo od „sluneční tyče“. Toto výtvarné dílo bylo součástí výstavby panelového sídliště. V ulici U Kašny se nachází bývalá usedlost U Klímů, dnes renovovaný rodinný dům. Ohrada kolem usedlosti má veliká dřevěná vrata se dvěma červenými čísly 6 a 1077. Zdejší sluneční hodiny na odvráceném štítu domu vám majitelé ochotně ukáží. Jsou to hodiny malé, ale o to zajímavější. V roce 1825 autor udělal chybu při malování římských číslic číselníku a odpolední čtvrtou hodinu označil číslicí VI. Z tohoto důvodu je u těchto hodin na internetu poznámka „čísla gnómicky chybná“. V roce 1999 uskutečnili současní majitelé renovaci domu. Před obnovou fasády štítu překreslili hodiny na průsvitný papír. Na dokončenou fasádu světle okrové barvy přenesli poté hodiny v původním tvaru v jasném hnědočerveném odstínu (i s chybou). Renovace domu a slunečních hodin dopadla skvěle. A hodiny, byť s „čísly gnómicky chybnými“, vypadají báječně.

Stanislav Srnský