Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Diakonie ve Stodůlkách pomáhá překonávat bariéry

Česká republika chce během svého předsednictví v EU budovat Evropu bez bariér. Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Stodůlkách už patnáct let pomáhá překonávat bariéry rodinám s postiženými dětmi. Středisko nejen nabízí řadu služeb, ale také se díky podpoře radnice Prahy 13 může příležitostně občanům představit. Někteří čtenáři si možná vzpomenou na loňskou výstavu na radnici u příležitosti deseti let provozu ergoterapeutické dílny Střediska. Ta pomáhá mladým lidem s postižením vypěstovat základní pracovní návyky, díky nimž pak mohou najít zaměstnání.

Nejstarší službou ve Středisku je raná péče, neboli kvalifikovaná a zároveň lidsky chápavá pomoc rodinám, kterým se narodilo dítě s fyzickým, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Raná péče se poskytuje přímo v rodinách, od počátku v Praze a středních Čechách, nově také v Plzeňském kraji. Přímo ve Středisku pak mohou rodiče využít odlehčovací služby pro děti s kombinovaným postižením převážně školního věku. V prostorách Střediska také sídlí a na jeho služby úzce navazuje speciální mateřská a základní škola. Ta s těžce postiženými, často i trvale na lůžko upoutanými dětmi a mladými lidmi pracuje podle jejich individuálních možností.

Právě nyní Středisko rozšiřuje své služby o denní a týdenní stacionář. Bude sloužit především klientům, kteří již překročí věkovou hranici pro docházku do speciální školy, ale pro závažnost svého handicapu nemohou žít samostatně ani se pracovně uplatnit. Od listopadu se prostory
Střediska stavebně přizpůsobují nárokům této nové služby a přitom také bourají bariéry – mj. bude instalován výtah použitelný pro dopravu ležících klientů.

Jako nezisková organizace žije Středisko hlavně z grantů a dotací, včetně každoroční podpory od domovské městské části. Rekonstrukci a přístavbu se daří financovat jen díky solidaritě domácích i zahraničních dárců. Část prostředků pomohl získat I. ročník Bienále pro Diakonii, který na jaře 2007 pod záštitou starosty Prahy 13 uspořádal patronátní dejvický sbor ČCE. Druhý ročník Bienále, který bude zahájen na Velikonoční pondělí koncertem Jarka Nohavici, se pokusí zajistit zbývající prostředky, aby nový stacionář mohl na přelomu jara a léta otevřít své bezbariérové prostředí pro první uživatele.

Hana Volná