Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kardinál navštívil farnost a radnici

V rámci pravidelné vizitace svých farností zavítal pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk 28. ledna také do stodůlecké farnosti. Společně s administrátorem farnosti Michaelem Špilarem pak poprvé navštívil i novou radnici Prahy 13. Zde se setkal se zástupcem starosty Petrem Zemanem, poslancem a radním Petrem Bratským a tajemnicí úřadu Kateřinou Černou.

Diskuse byla věnována zejména dosavadní i budoucí spolupráci v oblasti dobročinnosti, pomoci seniorům a podpory kulturních akcí. Pan kardinál poděkoval městské části za pomoc při organizaci sbírek na podporu charitativních církevních projektů, za pořádání setkání starších a nemocných obyvatel i za příspěvky na pořádání již tradičního festivalu spirituálů Spiritualfest či koncertů. „Velmi nás potěšilo, že i v době finanční krize lidé přispěli do Tříkrálové sbírky, jejíž vysoký výtěžek použijeme na řadu charitativních projektů, doma i v zahraničí,“ řekl kardinál Vlk. „Je dobře, že jsme si my Češi uvědomili, že dříve pomáhali jiní nám a teď už můžeme zase my pomáhat těm potřebnějším.“ Místostarosta Petr Zeman ocenil spolupráci Komunitního centra sv. Prokopa, které slouží nejen jako kostel, ale i jako místo pro setkávání, pořádání výstav a dalších kulturních akcí. „V dnešní době, kdy je způsob života mnoha lidí zaměřen vyloženě materiálně, jsou velmi potřebné a chvályhodné všechny aktivity, které mají duchovní rozměr,“ uvedl místostarosta.

Samuel Truschka