Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sedmero krkavců Mezi Školami

Projekt Sedmero krkavců na FZŠ Mezi Školami pokračuje. S příchodem zimy přilétla na území České republiky hejna havranů z východu, a tak jsme mohli pozorovat zástupce krkavcovitých pěvců všichni. To, že tito nápadní černí ptáci vyskytující se ve městech nebo na polích nejsou vrány, ale havrani, už ví každý žák z podzimní zahajovací přednášky. Tam byli představeni všichni krkavcovití, tedy krkavec velký, havran polní, vrána obecná šedivá a černá, straka obecná, sojka obecná, ořešník kropenatý a kavka obecná. A právě díky nově získaným poznatkům se děti mohly zapojit do soutěží, připravených ve spolupráci s občanským sdružením Ornita. Většina dětí zkusila krkavcovité ztvárnit výtvarně. Na výstavě se sešlo velké množství zdařilých výtvorů od dětí z celé školy a hlasováním jsme zvolili 10 nejlepších výkresů. Ty poputují do celopražského kola soutěže a budou vystaveny v prostorách Národního muzea.

Autoři deseti nejlepších obrázků jsou: Dana Sýkorová, Eliška Králová a Michal Koš’tál z 9. B; Frederika Kucserová, Míša Černá a Glina Voroncová ze 4. A; Jana Savchenko ze 6.A; Victoria Baygarinová ze 4.B; Alexandra Protasevičová z 5.B a Nicol Jessica Hamberg z 2.C.

Kromě výtvarné soutěže bylo možno zvolit kategorii literární. Tu si vybrala Terezka Šlechtová
z 6. A. Zajímavě popsala trampoty malé sojky.

Přejeme jmenovaným žákům mnoho úspěchů v dalším kole soutěže a všem dětem i učitelům děkujeme za báječnou spolupráci a velké nadšení při práci na „krkavcích“.

Alena Klabanová