Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Snaha o kvalitu se cení

V nádherných reprezentativních prostorách barokního Klášterního Hradiska v Olomouci se
4. února navečer uskutečnil slavnostní ceremoniál. Ministerstvo vnitra zde v rámci 5. Národní konference kvality ve veřejné správě, pořádané tentokrát ve spolupráci s Olomouckým krajem, ocenilo města a obce, které usilují o zvýšení úrovně své práce. Městská část Praha 13 obdržela ocenění za kvalitu veřejné správy již počtvrté. Starosta Prahy 13 David Vodrážka převzal
z rukou náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka rezortní cenu Ministerstva vnitra Organizace dobré veřejné služby za rok 2008, kterou obdrželo celkem 13 úřadů měst a obcí.

Kromě toho Praha 13 získala Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2008, a to za zřízení registračního místa pro získání kvalifikovaných certifikátů k elektronickému podpisu na radnici Prahy 13 loni v únoru.

„Jako občan od úřadu očekávám, že mě bude co nejméně zatěžovat,“ řekl starosta David Vodrážka. „Proto podporuji Czech Point a všechny kroky vedoucí k elektronizaci úřadování.“ Tajemnice úřadu Kateřina Černá plánuje i v tomto roce několik nových projektů: „Chystáme informační středisko pro podnikatele, připravujeme se na spuštění datových schránek a spolupracujeme na dalších krocích při zavádění e-governmentu.“ Městská část získala ceny Ministerstva vnitra Organizace dobré veřejné služby již za léta 2006 a 2007 za uplatnění tzv. společného hodnotícího rámce (Common Assessment Framework), který umožňuje hodnotit vývoj kvality služeb pro občany a pomáhá při jejich zlepšování.

Samuel Truschka