Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V září dojde ke sloučení základních škol Fingerova a Chlupova. Jak bude využita uvolněná budova v Chlupově ulici?

V září dojde ke sloučení základních škol Fingerova a Chlupova. Jak bude využita uvolněná budova v Chlupově ulici?

Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání rozhodlo, že budovu, ve které v současné době sídlí Fakultní základní škola Chlupova, převezme Místní dům dětí a mládeže Stodůlky. Dům dětí a mládeže, jehož sídlem je pověstný „Domeček“ v Bronzové ulici na kraji Centrálního parku, nabízí v současné době okolo stovky kroužků pro tisícovku dětí i dospělých. Probíhají zde kroužky tvořivé, pohybové, hudební i technické, na které chodí děti, maminky s dětmi i mnozí dospělí. Je tedy jasné, že kapacita jeho současného sídla je zcela naplněná a že prostory zoufale nestačí. Proto jsem velmi rád, že můžeme této naší aktivní a velmi užitečné organizaci poskytnout větší budovu jako dárek k jejím osmnáctým narozeninám. Více informací o činnosti MDDM najdete na adrese www.mddm13.cz.

Pro ty, kdo ještě neslyšeli o připravovaném sloučení škol, zmíněném v otázce, ještě stručně zopakuji celou historii. Rada MČ Praha 13 schválila již v dubnu 2008 sloučení Fakultní základní školy Chlupova 1800 a Fakultní základní školy Fingerova 2186 ke dni 1. 9. 2009. Nástupnickou organizací se stane FZŠ Chlupova, ale sídlem bude budova FZŠ Fingerova 2186. Sloučení škol iniciovali rodiče žáků, podporují jej i oba ředitelé škol. Důvodem byla nedostačující kapacita FZŠ Chlupova, která má pouze 1. stupeň a také nestačí uspokojit poptávku rodičů o umístění dětí. FZŠ Fingerova je naopak dlouhodobě nenaplněná a počet dětí v dané lokalitě nestoupá. Budova FZŠ Fingerova je schopna pojmout žáky obou škol i s případným navýšením. Podrobnostem sloučení škol i novému sídlu MDDM se v některém z příštích čísel STOPu budeme ještě věnovat.

Kdy už se děti na Vidouli dočkají nějakého dětského hřiště?

Připravujeme vybudování parčíku s malým dětským hřištěm, který se bude nacházet u křižovatky ulic K Hájům a Jindrova. V parčíku bude několik laviček, na hřišti budou umístěny herní prvky vhodné pro věkovou kategorii dětí od tří do čtrnácti let – např. klouzačka, houpačka, malý hrádek, herní prvek se sítí. Parčík s dětským hřištěm bude oplocen, aby se předešlo úrazům dětí vběhnutím do blízké vozovky. Odbor životního prostředí navíc připravuje také vybudování bezpečného pěšího přístupu k parčíku, který bude realizován pomocí nového přechodu pro chodce přes oba jízdní pásy vozovky. Ulice Jindrova bude rozdělena zatravněným středním dělícím zvýšeným ostrůvkem. Přechod pro chodce bude bezbariérový a bude mít i vodící pásy pro nevidomé. Podle informací odboru životního prostředí by odpočinkový parčík i dětské hřiště mohly sloužit obyvatelům i návštěvníkům Vidoule již o letošních prázdninách.