Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybojovaly postup do celopražského kola

V rámci školního vzdělávacího programu mají žáci FZŠ Mezi Školami do učebního plánu zařazený jako povinně volitelný předmět druhý cizí jazyk, a to němčinu. Ve středu 4. února se naše žákyně zúčastnily obvodního kola vědomostní olympiády z německého jazyka. Vítězství
v kategorii I.A si z domu dětí ve Štefánikově ulici odnesla žákyně 7.B Veronika Karaffová, v kategorii II.C žákyně 8.B Luna Cantillo. Obě dívky postupují do celopražského kola.

Gratulujeme a přejeme v dalších soutěžích hodně úspěchů.

Miroslava Novotná,
učitelka německého jazyka