Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vymalujme si školu podle svého gusta

Vedení Fakultní základní školy PedF UK Mezi Školami 2322, Nové Butovice, vyhlašuje za souhlasu majitele objektu - zřizovatele soutěž na výtvarné řešení vzhledu fasády školy.
V současné době probíhá projektová příprava zateplení obou pavilonů naší školy a výměna oken v hlavní budově. S tím bude samozřejmě spojená i rekonstrukce fasády. Vyhlašujeme soutěž na její výtvarné ztvárnění.

Podmínky soutěže:

  • soutěže se mohou zúčastnit současní i bývalí žáci, rodiče, přátelé školy a kdokoli, komu záleží na vzhledu centrální části Nových Butovic
  • výtvarné řešení musí res¬pektovat, že se jedná o „státní“ školu, do níž chodí žáci ve věku 6 – 15 let
  • návrh bude obsahovat barevné ztvárnění fasády obou školních budov, odstíny barev musí respektovat to, že podkladem je zateplovací hmota (odstíny vzhledem k možnému zahřívání v létě volit spíše světlejší), barevné sladění klempířských prvků s barvou fasády, okna a vstupní dveře v bílé barvě

Odborná porota složená z pedagogických pracovníků školy, školské rady a zřizovatele vybere nejlepší návrh a předá jej jako podklad pro projekci zateplení fasády. Cenou bude trvale umístěná tabulka se jménem autora výtvarného ztvárnění fasády ve vstupní hale školní budovy.

Návrhy předávejte řediteli Fakultní základní školy PedF UK Mezi Školami 2322, Praha 5 – Nové Butovice v listinné podobě, nebo na adresu zsnbut2@cmail.cz v elektronické podobě do 31. března 2009.

Petr Vodsloň, ředitel školy