Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Základní škola s RVJ Bronzová otevírá pro rok 2009/2010:

PRO ŽÁKY I. STUPNĚ
třídy s intenzivní výukou angličtiny doplněné aktivitami ve školní družině (Hrajeme si s angličtinou, Zpíváme s angličtinou, Kreslíme s angličtinou), která je pro děti až do 5. třídy

PRO ŽÁKY 6. TŘÍD
třídy s pokračováním v intenzivní výuce angličtiny a počátkem výuky druhého světového jazyka - němčiny, bohatý výběr volitelných předmětů včetně třetího jazyka (španělštiny) 

  • všechny třídy s výukou informačních technologií

Více na www.zs-bronzova.cz, tel. 235 514 369, 235 514 356. Přihlášky odevzdejte do 12. 5. 2009. Formuláře najdete na www a ve vrátnici školy.

Nikolaj Hladík, ředitel školy