Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřad obhájil cenu za kvalitu služeb

 V sále Divadla Karla Pippicha v Chrudimi se 8. února uskutečnil slavnostní večer v rámci 7. národní konference kvality ve veřejné správě, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra. Státní tajemník a náměstek ministra vnitra František Vavera předával představitelům měst a obcí ocenění za jejich úsilí o kvalitní výkon veřejné správy. Městská část Praha 13 obdržela již šesté ocenění – „stříbrnou“ cenu Organizace dobré veřejné služby za rok 2010. Cenu udělenou za uplatňování společného hodnotícího rámce CAF (Common Assessment Framework), převzala tajemnice úřadu Kateřina Černá.Model CAF slouží k podrobnému hodnocení vývoje kvality služeb a radnice jej využívá od roku 2005.

Praha 13 má vysoké hodnocení např. díky modernizaci úřadu – loni zprovoznila nový vyvolávací systém s možností rezervace termínu přes internet. Díky vstřícnému přístupu úřadu a širokým úředním hodinám obsadila také 1. místo v pražském kole soutěže Město pro byznys 2010. A konečně – byla také nejúspěšnější v Praze v získávání dotací z evropských fondů – od listopadu 2008 do srpna 2010 získala na 28 projektů dotace ve výši přes 314 miliónů korun.

Samuel Truschka