Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč chybí cesta Centrálním parkem?

 

Mám následující prosbu. Opakovaně jsem upozorňovala oddělení správy životního prostředí, že podél ulice Sezemínské, mezi ulicí Bronzovou a U jezera, není trávníkem, na rozdíl od protější strany Centrálního parku, vedena žádná oficiální cesta. Obyvatelé používají vyšlapanou cestu v trávě, a pokud je rozblácená po dešti či sněhu, vyšlapávají další a další trávu podél ani nevysypané cesty. Obdobně je to s cestičkou podél horní nádrže ze strany Sezemínské ulice.
Oddělení správy životního prostředí mi na mou stížnost opakovaně odpovídá, že tam ještě nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Ale přitom právě podél této vyšlapané cesty byly již nejméně před dvěma lety vysazeny Městskou částí Praha 13 stromy.
Bolí mě srdce, když vidím, jak se trávník stále více a více vyšlapává. Nešlo by s tím něco dělat? Alespoň „neoficiální“ cestu vysypat? A přitom na protější straně byla vybudována vyasfaltovaná Severní alej – Alej Evropské unie, ačkoliv tam již jedna paralelní vyasfaltovaná cesta vedla.

Helena Illnerová, Lužiny

V této části Centrálního parku Prahy 13 je situace opravdu velmi komplikována majetkoprávními vztahy. Vyšlapaná cesta, která kopíruje ulice Bronzovou, Sezemínskou a směřuje k ulici U Jezera, nemůže být v současné době zpevněna díky soukromému vlastníkovi parcely č. 2131/562 k.ú. Stodůlky. Ten si zde nepřeje žádné stavební práce. Vámi zmiňovaná lipová alej je vysázena pouze na pozemcích hlavního města Prahy. Její protažení bylo rovněž uskutečněno na pozemcích HMP při investiční akci financované Magistrátem hl. m. Prahy.
Pro rok 2013 je připravena projektová dokumentace pro další etapu dostavby Centrálního parku Praha 13, která počítá s doplněním několika dalších zpevněných cest. Investorem bude opět hl. město. Jedná se především o spojnice ulice K Zahrádkám, Kettnerova a dále k ulici Oistrachova, poblíž zastávky MHD Kovářova.
Návrh investiční akce obsahuje také rozšíření cestní sítě ve Vámi popisované oblasti, ale vše je závislé na dohodě s majitelem výše uvedeného pozemku.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí