Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

CHCETE ZAČÍT RYBAŘIT?

V březnu zahájí svou činnost rybářský kroužek Českého rybářského svazu MO Jinonice. První schůzka se uskuteční 4. března v 17.00 v klubovně (ul. V Roháčích 108/40, Jinonice), další budou 11., 18. a 25. 3. Účast v rybářském kroužku je zdarma. Členové se budou scházet v klubovně, v letních měsících bude probíhat praktická výuka na Nepomuckém a Jinonickém rybníku. Cílem kroužku je vzbudit v dětech a mládeži kladný vztah k přírodě a připravit je ke zkouškám k získání prvního rybářského lístku. Náplní bude lov ryb udicí, rybolovná technika, rybolov v našich vodách... a také rybářské závody. V Českém rybářském svazu působí na 700 rybářských kroužků, které navštěvují děti od počátku školní docházky až do plnoletosti. Více na www.rybarijinonice.cz, mocrsjinonice@seznam.cz, u vedoucího kroužku Tomáše Moláčka na tel. 777 198 956, molacek@seznam.cz.

za MO Jinonice Jaroslav Fišer