Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čím dříve, tím lépe

Co je to raná péče? Je to podpora rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Naše poradkyně přicházejí do rodin, kde se dítě cítí nejlépe. Pomáhají rodičům a radí jim, jak s dítětem pracovat a využít co nejlépe jeho schopnosti. Neméně důležité je, že rodičům dítěte s postižením dodávají naději, kterou v těžké situaci potřebují možná nejvíc.
Rané péče se liší svojí specializací. Raná péče EDA pomáhá těm rodinám, kde vyrůstá dítě s postižením zraku. Zrak je naučená činnost, stejně jako třeba chůze. A ačkoli nikdo neočekává, že dítě bude hned po narození chodit, všichni si myslíme, že bude vidět. Pokud ovšem nastane nějaká komplikace a vidění se nemůže rozvíjet, přirozenou reakcí
mozku je zrak potlačit a posilovat ostatní smysly. Společným úkolem poradkyň a rodičů je tedy zrak stimulovat a dítě motivovat. U některých zrakových vad tak můžeme zachránit až 80 % vidění. Proto, čím dříve se na nás rodiny obrátí, tím lépe.

Kontakt: Raná péče EDA, o. p. s., Trojická 2/387, 128 00, Praha 2, www.ranapece.eu/praha, facebook: Raná péče EDA, o.p.s.

Lenka Bártová, fundraiser Rané péče EDA