Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pojďte s námi do školičky

Mít možnost přijít okouknout, jak to ve škole vypadá, vyzkoušet si posezení v lavici i to, jaké to je pracovat podle pokynů paní učitelky s ostatními dětmi – to jsou pro budoucí prvňáčky velká lákadla. Do ZŠ Mohylová vás zveme na jarní část, která je určená již zapsaným a přijatým dětem. Čeká vás pět setkání (12., 19. a 26. 3., 2. a 9. 4.), která probíhají vždy ve středu od 16 hodin. Děti si společně „hrají“ na školičku, rodiče mohou získat řadu důležitých informací.

Martina Štychová, ředitelka