Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Severské chození aneb zdrávi došli

Stejně jako loni, tak i letos připravuje Středisko sociálních služeb Prahy 13 společně se společností Senior-Help a ve spolupráci s Městskou částí Praha 13 pro seniory chození s hůlkami – Nordic Walking (doslova severské chození). Protože jaro by u nás na Třináctce mohlo být snad co by dup, je na místě informovat veřejnost, zejména seniorskou, o plánovaných pochodech s touto populární sportovní pomůckou.

V prvním pololetí tohoto roku se uskuteční tyto pochody:

26. 3. – Pochod po MČ Praha 13. Jedná se o tzv. zážehovou sportovní akci, která nastartuje další letošní pochody, cílem je si zopakovat základní principy chození, které spojíme s rozcvičkou a i trochu s vlastivědným výkladem. Cíl, kam dojdeme, vám ještě neprozradíme, to je naše malé překvapení.

23. 4. – Výstup na stolovou horu – Vidouli. Opakování „vysokohorského výšlapu“ na atraktivní cíl. Opakujeme ho, protože se všem zúčastněným pochodníkům líbil.

14. 5. – Návštěva Třebonického pivovaru spojená s degustací. Pokud bude pěkné počasí, tak bychom šli do našeho cíle přes krteňský kostel sv. Jana a Pavla, který si prohlédneme i zevnitř. Samozřejmostí bude odborný výklad o této unikátní historické památce.

4. 6. – Vejšlap údolím Dalejského potoka (alternativně Prokopským údolím). Sportovně asi nejnáročnější a časově nejdelší akce ze všech uvedených. Bude spojena s odbornou přednáškou související se prehistorickým vznikem území naší městské části.

Plánujeme i opékání buřtíků. Pokud se podaří počasí, tak si myslíme, že si pochod všichni užijeme.

Po letních prázdninách připravujeme další akce s holemi. Chceme se podílet na zdárném průběhu volnočasových aktivit, které městská část připravuje na září. A určitě nebude chybět tradiční, v pořadí již třetí výšlap z radnice do Lukáše. Tento pochod současně uzavře naši chodeckou sezonu. Podrobnosti o všech pochodech se dozvíte včas. Budou zveřejňovány na stránkách Střediska sociálních služeb Prahy 13 www.sssp13.cz a průběžně i ve STOPu a v televizi TV13. Informace můžete také získat u nás ve středisku u paní Aleny Hrabětové, po telefonu na číslech 725 393 061 a 251 616 388, nebo na dotaz e-mailem na adresu sekretariat@sssp13.cz.

Těší se na vás realizační tým složený z pracovníků MČ Praha 13, Střediska sociálních služeb Prahy 13 a Senior-Helpu.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13