Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,
dočkali jsme se měsíce, ve kterém by mělo začít jaro a na to už se všichni těšíme. V únoru si určitě většina z nás užila sledování zimní olympiády. Ve STOPu se k ní vracíme alespoň prostřednictvím komiksu Pavla Talaše. Hlavní zdejší události uplynulého měsíce se objevují v Kaleidoskopu, kde se dočtete třeba o starostenské zabijačce nebo o výstavě keramiky, která byla inspirací i pro obálku tohoto čísla.
Starosta David Vodrážka představuje letošní schválený rozpočet a některé plánované investice, v Přímé lince zase podrobněji popisuje chystanou revitalizaci vnitrobloků. Druhé Téma STOPu se zabývá sociální problematikou a úzce souvisí s rubrikou Fórum, která předkládá názory zastupitelských klubů na možnosti, jak pomoci sociálně slabším občanům ze strany městské části. Věřím, že vás zaujme i rozhovor Evy Černé se Zbyňkem Schwarzem, úspěšným reprezentantem na Světových hrách transplantovaných, který žije v Nových Butovicích. Prostřednictvím vyprávění vedoucích představujeme činnost dalších dvou klubů seniorů. V nepravidelné rubrice Památky Prahy 13 vás seznámíme s dějinami usedlosti Chaby, která je kulturní památkou.

Přejeme čtenářům příjemné očekávání jara a všem ženám k jejich svátku, snad už rehabilitovanému, hodně úcty a lásky.

Samuel Truschka, šéfredaktor