Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Žádosti o kulturní granty do 14. března

Rada MČ vyhlásila 27. ledna granty z vlastního rozpočtu městské části pro oblast kultury, sportu a využití volného času pro rok 2014. Jsou opět vyhlášeny dva grantové programy: podpora pravidelné celoroční činnosti a spolupořadatelství MČ při organizování akcí pro občany Prahy 13. Uzávěrka pro příjem žádostí o granty je 14. 3. 2014.
Žadatelé musí být zaregistrováni v Registru organizací volného času MČ Praha 13 a ještě před podáním žádosti zkontrolovat a aktualizovat všechny údaje uvedené v registru. Subjekty, kterým bude grant přiznán, musí uzavřít grantové smlouvy do 30 dnů po vyhlášení výsledků, jinak nárok na udělený grant zanikne. Podrobné podmínky pro udělení grantu a potřebné formuláře najdete na www.praha13.cz v oblasti Volný čas. Konzultace poskytuji do 12. 3. na tel. 235 011 210 nebo e-mailu pardubickyb@p13.mepnet.cz.

Bohdan Pardubický, odbor kancelář starosty