Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Architekti nemusí jen projektovat

Tak se jmenovala výstava tří desítek výtvarných děl, převážně obrazů, ale také fotografií, kterou si od konce ledna až do 20. února mohli prohlédnout návštěvníci radnice na Slunečním náměstí. Své umění vystavovali tři známí architekti – Ivo Oberstein, Tatjana Tichá a Pavla Hroudová. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 29. ledna. Člen zastupitelstva Vít Bobysud uvítal v atriu radnice všechny tři vystavující výtvarníky, kteří představili svá díla, i ostatní hosty, mezi nimiž nechyběl ani známý malíř Václav Benedikt. Součástí vernisáže bylo také hudební vystoupení.

Architekt Ivo Oberstein je známý zejména jako autor urbanistické koncepce Jihozápadního Města, jejímž zpracováním byl pověřen v roce 1968 díky nejlepšímu návrhu v celostátní soutěži. Až do roku 1989 vedl Atelier 7, který koordinoval projekty nové výstavby v lokalitách Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice a také projekt Centrálního parku. Později byl hlavním architektem hl. m. Prahy a přednášel na fakultě architektury. V roce 2013 obdržel cenu Obce architektů za celoživotní dílo. Při všech etapách profesního života ho provázelo kreslení, malování a fotografování.

Architektka Tatjana Tichá pracovala mimo jiné na Útvaru hlavního architekta a na magistrátním Odboru územního rozhodování. Spolurozhodovala také o umístění obytných souborů i jednotlivých staveb v Jihozápadním Městě. Nyní se věnuje převážně kreslení a malování, vystavovala na řadě výstav, zejména v Praze a v Berouně.

Architektka Pavla Hroudová se vedle projektování věnuje řadu let výtvarné tvorbě. V posledních letech maluje především abstraktní obrazy akrylovými a olejovými barvami na plátno. Od roku 2009 pravidelně vystavuje. Pracuje jako dobrovolnice v dobročinném krámku domácího hospice Cesta domů a pravidelně přispívá svými obrazy do benefiční aukce na podporu hospice.

Výstava měla velký úspěch a byla nakonec o týden prodloužena.

Samuel Truschka