Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prosaz na plese ocenil asistenty

Po téměř šestileté přestávce, kterou si vyžádala nepříznivá ekonomická situace projevující se především v sociálních službách, se Prosazu podařilo obnovit tradici reprezentačních plesů. Již devátý ples v pořadí se konal 6. února, tentokrát poprvé v Orea Hotelu Pyramida. Plný sál hostů, kteří se sjeli z různých koutů nejen Čech, ale i Moravy, ve slavnostní atmosféře ožil doslova nabitým programem. Různí umělci, od baletu až po „bublinkovou“ a „magickou“ show, se střídali se skupinou April Band, která hrála k tanci.


V rámci večera byli také oceněni někteří pracovníci Prosazu, především byl vyhlášen Osobní asistent roku 2014. Toto ocenění bylo udělováno letos poprvé s cílem upozornit na důležitost služby osobní asistence. Cenu získala paní Olga Flašarová. Dále byli oceněni pracovníci dispečinku, za které oficiální poděkování převzala paní Hana Hübnerová. Poděkování za obětavou práci převzala také paní Simona Slavíková, mistrová dílny. Plejáda vystupujících umělců měla tentokrát dva „zlaté hřeby“ – Václava Neckáře a Ivana Hlase, kteří stejně jako ostatní umělci vystoupili bez nároku na honorář. Vzhledem k tomu, že dle mnoha vyjádření se hostům večer líbil, dá se předpokládat, že tradice reprezentačních plesů Prosazu bude opět pokračovat. Prosaz kromě osobní asistence poskytuje také domácí zdravotní péči a pečovatelskou službu, zaměstnává zdravotně postižené v chráněných dílnách a provozuje rekreační středisko v Líchovech u Sedlčan. Podpořit jeho činnost je možné finančním příspěvkem na transparent ní dárcovský účet vedený u Raiffeisenbank č. 2224124028/5500.

Jiří Roček, Prosaz