Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tak nám na Velké Ohradě zavřeli drogérii

Ano, velká drogérie DM Velká Ohrada k 19. lednu 2015 skončila, stejně jako několik měsíců před tím tam skončil Kik. Nechce se věřit, že by sídliště o více než 10 000 obyvatelích takové prodejny neuživilo. Veřejné orgány ale nemohou nutit soukromé firmy provozovat ty či ony prodejny, byť by byly pro obyvatele sídliště potřebné sebevíce.

Samotné obchodní centrum Velká Ohrada, dá-li se nazvat obchodním centrem, je dlouhodobě v neutěšeném stavu. Asi polovina prostor je nevyužita, stížnosti na špínu, nepořádek, ale také opilé návštěvníky některých tamních podniků jsou časté a vesměs oprávněné. Nemění se nic. Soukromému majiteli je stav jeho obchodního centra podle všeho lhostejný, byť tak jistě ztrácí část potenciálních výnosů. Obchůzky Městské policie jsou tam podle mínění obyvatel Velké Ohrady nedostatečné.

Lednový STOP informoval, že se z Velké Ohrady stěhuje též pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí, a to do Kobylis. Z Prahy 13 je to asi 45 minut. Když se tam chce občan dovolat, mluví s automatem a několik minut utrácí své peníze. Trochu drahá a podivná zábava. Má stát sloužit lidem, nebo lidé státu? Prý se tak realizuje staré rozhodnutí z dob ministra Drábka, učiněné podle zásady „Stát ušetří“. Vůbec prý nevadí, že se služba územně citelně vzdaluje občanům. Nedivme se, že se to občanům nelíbí.

Jan Zeman, zastupitel Prahy 13