Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je za co děkovat

V roce 1998 vznikl v Praze 13 první klub seniorů. O jeho vznik se nemalou měrou zasloužila paní Svatava Bulířová, jeho dlouholetá vedoucí. Nyní převzal vedení klubu pan František Kundrát. Následující řádky jsou poděkováním paní Bulířové od členů klubu.

Nově budovaná pražská sídliště na sklonku dvacátého století znamenala pro nové osídlence, zejména pro důchodce, výraznou životní změnu. Navazování nových společenských vztahů v novém prostředí, do něhož byli ať už z vlastní vůle nebo v důsledku politického a hospodářského vývoje „přesazeni“, není rozhodně snadné. Tím spíše pro občany v pokročilém věku.

O jednu účinnou cestu vedoucí k snazšímu zařazení do nového prostředí a k navázání nových přátelských vztahů jste se jako první z několika tisíc občanů Prahy 13 postarala především Vy, paní magistro, a to založením Klubu seniorů I. Stalo se tak 23. března 1998 na prvním setkání v  tehdejší klubovně v Běhounkově ulici.

Vaše zásluha ovšem nespočívá jenom v založení klubu, nýbrž i v jeho devatenáctiletém vedení. Vedle pravidelných pondělních schůzek v klubovně nelze ovšem pominout ani vzpomínky na zajímavé poznávací zájezdy a další skvělé akce, které podstatně obohatily a zpestřily naše živobytí.

Klubu seniorů vděčíme za mnoho hezkých zážitků, jež vydatnou měrou přispívaly k potlačování tísnivého stařeckého pocitu osamění a k posilování vědomí, že se ve svých zbývajících dnech nemusíme ještě cítit jako neužiteční a zbyteční.

S vědomím Vašich nepopíratelných zásluh Vám za založení klubu seniorů a za jeho úspěšné, obětavé a dlouholeté vedení co nejupřímněji děkujeme. Pro klidné, spokojené a šťastné bytí Vám přejeme především dobré a bezstarostné zdraví, abyste se ráno každého dne probouzela silná a svěží a večer usínala s vědomím, že jste prožila příjemný, šťastný a bohulibý den.

Nechť je takových požehnaných dnů ještě bezpočet!

Členové Klubu seniorů I