Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavební práce přinášejí i některá omezení

V Centrálním parku je v plném proudu další etapa stavebních prací, které se soustřeďují v okolí Stodůleckého rybníka a dále pak směrem ke Kettnerově ulici. Bohužel přinášejí i některá omezení. Z dopisu pana Aleše Ungra vybíráme:

...Nemile mě překvapilo, když jsem 5. ledna přišel s dětmi na kopec vedle zastávky Kovářova, kam s dětmi tak rádi chodíme sáňkovat a užívat si zimní radovánky a uprostřed tohoto kopce je navezená hromada hlíny z výkopu připravované cesty. Považuji toto řešení za velice nešťastné a velmi nebezpečné pro děti a myslím, že kdyby zaměstnanci firmy, která provádí úpravu terénu, použili mozek a přemýšleli, tak jsem přesvědčen, že najdou i jiné řešení než vybagrovanou hlínu navézt doprostřed kopce...


Vážený pane Ungre,

mezideponie zeminy, která se momentálně v parku nachází, je součástí další etapy dobudování Centrálního parku Praha 13, kterou organizuje i financuje pražský magistrát. Je mi líto, že v této části parku byly děti připraveny o možnost bezpečně si užívat zimních radovánek. V parku je ale ještě několik ploch vhodných pro sáňkování. Mezideponie zeminy je na ploše, která je součástí staveniště. Míst, která by k jejímu umístění byla vhodná, je v rámci staveniště velice málo. Proto stavba využívá každou přístupnou a vhodnou plochu. Tam, kde to ještě není provedeno nebo v místech, kde to již někteří návštěvníci parku odstranili, bude pro lepší přehlednost doplněno označení hranic staveniště červenobílou páskou.

Jaroslav Hacaperka, odbor kontroly