Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bylo nám s Vámi skvěle, paní ředitelko

Paní ředitelka Michaela Gaydošová ukončila 28. února činnost ve své funkci ředitelky Domu dětí a mládeže Stodůlky. Celý kolektiv, který pod jejím vedením jen vzkvétal, jí do dalších let přeje mnoho osobních i pracovních úspěchů na cestě, kterou si zvolila. Roky, kdy jsme s Vámi pracovali, byly moc fajn. Děkujeme.

Váš Domeček