Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Umělecká škola otevře své dveře

Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze srdečně zve vás a vaše děti na Den otevřených dveří, který se bude konat 18. dubna od 14.00 do 18.00 nejen v hlavní budově FZUŠ v ulici K Brance 72/2. Navštívit můžete také dvě detašovaná pracoviště – pro hudební a literárně dramatický obor (ZŠ Kuncova 1580/1), pro výtvarný a taneční obor (FZŠ Trávníčkova 1744, metro B-Luka). A jaký bude program? Vždy v půl proběhne v sále hlavní budovy školy malý koncert, u vchodu do ZŠ Kuncova vás bude čekat průvodce, s kterým budete mít možnost nahlédnout do hodin hudebního a literárně-dramatického oboru, podívat se můžete i na hodinu baletu, abyste získali představu, jak výuka výtvarného oboru ve FZŠ Trávníčkova vypadá.

-red-