Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1987: Stará škola slaví 200 let

Na rok 1987 připadlo ve Stodůlkách jedno zajímavé výročí. Zdejší stará škola, stojící na mírném návrší proti kostelu, totiž oslavila 200 let své existence. Vznikla roku 1787 a jako obecná škola fungovala až do roku 1908, uvádí kronikář František Vlasák. Budova, sloužící od 60. let  minulého století potřebám lidové školy umění, ale nebyla tou dobou v dobrém stavu. Místní národní výbor se ji proto při příležitosti jubilea rozhodl opravit. Rekonstrukce měla být dokončena v rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství při příležitosti 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, píše kronikář.

Opravy byly zařazeny do takzvané akce Z, takže se na nich podílely po sobotách a nedělích pracovní brigády z řad občanů. Pouze speciální práce prováděly dodavatelským způsobem různé podniky. Budova dostala novou střešní krytinu, bylo do ní zavedeno ústřední topení a fasáda byla provedena ve světlém tónu. Nad hlavní vchodové dveře byl pak umístěn přístřešek proti dešti, píše v kronice František Vlasák. Celkové náklady na rekonstrukci školy dosáhly částky 380 tisíc korun. Místní národní výbor ale shledal, že tyto peníze byly vynaloženy účelně.

Ve Stodůlkách vznikla v té době i nová třípodlažní budova pošty, postavená za zhruba 10 milionů korun. Vedle obchodního střediska Paprsek, polikliniky, jeslí, mateřských škol a základní školy je to pro obyvatele rozrůstajícího se Jihozá padního Města velice potřebný objekt, zhodnotil kronikář. Připomněl také, že v Kuncově ulici poblíž základní školy vznikla nová tělocvična a na Lužinách se obyvatelé dočkali vlastní prodejny potravin. V sídlištích Sever a Jih bylo postaveno i několik skulptur, ale žádná umělecká díla, doplňuje výčet František Vlasák.

Ne vše se ovšem povedlo tak, jak bylo plánováno. V pátek 28. srpna byla například v televizních novinách vysílána zpráva o nekvalitní práci v nové škole na sídlišti Lužiny. Školní budova je v provozu jeden rok a už je opadaná omítka, uvnitř jsou promáčené stropy a podlaha se nadzvedává, líčí kronikář. Za viníky byly označeny Montované stavby a Pozemní stavby, ani jednomu z těchto podniků se přitom do nápravy škod nechtělo. A tak musel přijít národní podnik Konstruktiva, který opravy provedl, dodává František Vlasák.

Tento problém byl ale ojedinělou záležitostí, většina dalších prací probíhala ten rok podle plánu. V květnu byl tak u příležitosti Mezinárodního dne dětí otevřen i nový park Přátelství, vybudovaný z bývalé panské zahrady. Opraveny byly pozůstatky starých zdí, proběhla výsadba stromů, křovin a volné plochy byly osety travou. Park dostal i nové lavičky pro odpočinek, pochvaluje si kronikář Vlasák. Dobrá věc se podařila! dodává závěrem.

Robert Šimek