Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Březnová křížovka

Tenisová škola Tallent připravila pro děti týdenní prázdninový tábor se zaměřením na ... TAJENKA. Na táboře je pečlivě připravený program na celý den. Pro tenisový trénink jsou děti rozděleny obvykle do 6 věkově a výkonnostně vyrovnaných skupin. Dále si zahrají třeba florbal nebo v klubovně ping-pong, etapová hra bude připravena v nedalekém lese. V případě deštivého počasí je zajištěna tenisová hala, prostorná tělocvična a krytý bazén! Více na www.tallent.cz/letni-tabor-jilemnice/, tel. 224 815 871, 777 260 262.

Únorová tajenka:

ŘEKA S UMĚLÝM PROTIPROUDEM

Výherci:

David Polický, Velká Ohrada; Kateřina Nováková, Stodůlky; Lenka Broncová, Velká Ohrada

Tajenku křížovky zašlete do 20. března na adresu redakce:

ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová