Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na březen

Křížovka pro děti: V sobotu 9. března můžete vyrazit do Spolkového domu ještě na jeden ...TAJENKA. Čeká vás spousta zábavy, bohatá tombola a překvapení.

Správná odpověď z února:

Křížovka – TUČŇÁKA KARLÍKA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

Dominik Modrovský, Stodůlky

Zdeňka Šírková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Esterka a Damián Bonušovi, Stodůlky

Adélka Hamerníková, Praha 5

Patrik Voříšek, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Jan Slavíček, Velká Ohrada

Jana Tesařová, Nové Butovice

Zdenka Sládečková, Stodůlky

Soutěžní otázky na březen:

1) Kdy se bude konat akce s názvem Ukliďme Česko 2019?

2) Kde můžete vidět výstavu Na křídlech fantazie?

3) Co je to strollering?

Správné odpovědi na únorové otázky:

1) Desátý nejstarší dochovaný zvon v Praze se jmenuje Marie.

2) Na Tříkrálovém koncertě vystoupily Dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami.

3) Česká genealogická a heraldická společnost pořádala výstavu s názvem Putování za předky.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:

Jana Provazníková, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března na adresu redakce:

ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová