Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další mezinárodní projekt

Tento školní rok se účastní ZŠ Mládí již čtvrtého mezinárodního projektu spolufinancovaného Evropskou unií. S programem Erasmus+, dříve Comenius, máme bohaté zkušenosti, a tak jsme se rozhodli vstoupit do projektu Virtual and Real in our Life, který budeme jako hlavní koordinující škola realizovat do roku 2020. Spolu s našimi partnery z Itálie, Německa, Francie a Španělska se pokusíme lépe porozumět virtuálnímu světu a jeho vztahu k našemu každodennímu životu, a to i po stránce profesní. V rámci projektových aktivit totiž nebudou spolupracovat a obohacovat se jen naši žáci, ale i učitelé. První setkání projektu se uskutečnilo v naší škole v říjnu minulého roku. Žáci i učitelé si během něj mohli uvědomit zásadní rozdíly, ale i podobnosti mezi reálným a virtuálním vnímáním světa kolem nás. Druhé, tentokrát v německém Dreieichu u Frankfurtu nad Mohanem, se zaměřilo na problematiku sociálních vztahů v reálné i virtuální formě.

Tomáš Klinka, koordinátor projektu