Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HRÁČI PÉTANGUE ŽIJÍ NEJEN SPORTEM

Senioři, hráči pétanque z Prahy 13 i nyní v zimním období nepřetržitě trénují. Buď venku, pokud počasí dovolí, nebo standardně s trenérem ve Spolkovém domě ve Stodůlkách. Krom toho si sami organizují i další kulturní nebo společenské vyžití. V poslední době se například sešli na vernisáži výstavy Jitky Dosoudilové Na křídlech fantazie v Evropském domě nebo společně navštívili expozici Lidé a peníze, která se nalézá v prostorách bývalého trezoru nejprve Živnostenské banky, později Státní banky československé a dnes České národní banky.

Jaromír Kyzour