Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KONFERENCE OBOROVÝCH DNŮ 2018

Jeden týden v roce patří ve FZŠ prof. O. Chlupa tradičně oborovým dnům, kdy se neučí podle rozvrhu, ale žáci si napříč ročníky zvolí jeden ze všech 11 oborů, kterému se po celý týden věnují. Na dvoudenní konferenci pak mají příležitost ukázat, čemu se ve zvoleném oboru věnovali, co se dozvěděli a naučili. A nebylo toho málo. Vystřídaly se fotografie, filmy, divadelní představení, sportovní výkony, tance a spousty dalších aktivit. Všem vyučujícím i dětem patří velká poklona za nasazení a profesionalitu, s jakou se letošních prezentací zhostili. Těšíme se na reportáž našeho školního televizního týmu a TV Praha 13. Více na www.fzs-chlupa.cz.

Zuzana Majstrová, ředitelka školy