Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka kurzů včelaření, řezbářství nebo keramiky

Muzeum medu a českých Vánoc v Ořechu pořádá od února a března kurzy praktického včelaření, určené úplným začátečníkům, kteří chtějí začít včelařit pro radost a kvůli vlastnímu medu. Od února do dub na pořádá pro začátečníky, kteří si chtějí bezpečně vyzkoušet svoje výtvarné schopnosti, vyřezat betlém, loutku... také kurzy dřevořezání řezbářským nožem. Na říjen a listopad připravujeme pro úplné začátečníky kurz keramiky zaměřený na figurální tvorbu (vytvořte si vlastní rodinný betlémek). Detaily ke kurzům naleznete na www.muzeumceskychvanoc.cz.

Vladimír Glaser