Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáhá už více než 200 let

Ve Škole Jaroslava Ježka se zaměřujeme na vzdělávání a výchovu dětí a žáků s postižením zraku (případně v kombinaci s jiným postižením). Poskytujeme jim všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím výrazně usnadní jejich život. Součástí školy jsou mateřská a základní škola, základní škola speciální, střední dvouletá škola praktická, základní umělecká škola, družina, školní klub, internát pro mimopražské žáky a speciálně pedagogické centrum (SPC).

Bezplatné poradenské služby SPC, informace o pomůckách, speciální péči, možnostech vzdělávání a volnočasových aktivitách dětí se zrakovým postižením můžete získat ve škole, která se péči o tyto děti věnuje v Praze 1 na Hradčanech déle než 200 let.

Kontakty, termíny zápisů, přijímacích a talentových zkoušek najdete na www.skolajj.cz, www.spc.jjezka@centrum.cz, info@skolajj.cz, tel. 220 515 124.

Kateřina Čiháková