Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První letošní výšlap

Ve čtvrtek 28. března se uskuteční první letošní výšlap s Nordic Walking. Sraz je od 10.00 v Lukáši, odkud v 10.30 vyrazíme nejkratší cestou na Velkou Ohradu. Cílem je hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky, kterou si důkladně prohlédneme. Průvodcem nám bude ten nejpovolanější – starosta SDH Stodůlky pan Vojtěch Koutek. Řekne nám něco o sboru, o jeho hasičské technice, o jejím použití v boji proti ohni... Po prohlídce si to namíříme zpět do Lukáše, kam bychom mohli dojít kolem půl jedné. Zde bude náš výlet zakončen. Všichni účastníci pochodu si mohou dát v Lukáši oběd. Jídlo doporučujeme objednat nejdéle den před akcí, tj. 27. března do 12.00, a to buď při návštěvě naší jídelny, případně na tel. 222 543 023 u vedoucího jídelny pana Stanislava Koňaříka.

Zájemci se mohou přihlásit osobně u paní Aleny Hrabětové v kanceláři střediska nebo na tel. 725 393 061, 222 543 021. Účastnický poplatek je 20 Kč Dopředu všem zájemcům o naše akce avizujeme, že druhý pochod Nordic Walking se půjde 15. května, kdy navštívíme Třebonický pivovar. Sledujte proto pozorně naše stránky www.sssp13.cz a čtěte STOP, ať jste v obraze.

Jiří Mašek, ředitel SSSP13