Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž v angličtině

Ve středu 20. března od 9 hodin se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky XIX. ročník Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, která je určena žákům 5. tříd základních škol. Ti si budou moci vyzkoušet své znalosti angličtiny v zábavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách...

Ústně pak samostatně předvedou svoji pohotovost ve „volné disciplíně“ – písničce, básničce, v krátkém vypravování, atd. Přihlášky zasílejte pouze e-mailem na ajsoutez@zs-bronzova.cz. Více informací získáte u zástupkyně ředitele Aleny Šoukalové na tel./fax: 235 514 369, 235 514 356. Děkujeme hlavním sponzorům ÚMČ Praha 13 a časopisu Bridge.

Alena Šoukalová, zástupkyně ředitele