Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční sbírka pro Báru aneb gymnazisté pomáhají

Již druhým rokem jsme v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského uspořádali „Vánoční sbírku pro Báru“, studentku sexty, která je po mozkové příhodě. Měla za cíl nejen informovat studenty a rodiče o samotné nemoci, jejích následcích, náročné a dlouhodobé rekonvalescenci, ale především finančně pomoci Báře a její rodině s výdaji spojenými s rehabilitacemi. Sbírka zahrnovala několik akcí – sbírku během třídních schůzek a mezi vyučujícími gymnázia, vánoční trh pro studenty, příspěvek maturantů, kteří dali část výdělku z maturitního plesu, a přímé příspěvky od rodičů, studentů či vyučujících na účet Bářiných rodičů. Celkově jsme vybrali úžasných 106 504 korun, které Bára využije na rehabilitaci, zdravotní pomůcky nebo pomůcky pro zjednodušení výuky. Akce se uskutečnila díky sponzorskému daru pekáren La Lorraine Bakery Group (www.llbg.com) a nadaci Fond Sidus (www.fondsidus.cz). Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme.

Jakub Koráb