Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné osvětlení

Mezi mostem pro pěší přes Jeremiášovu a dvěma novými věžáky chybí 2 pouliční lampy od doby výstavby sídliště Velká Ohrada.

Jiří Jánský

Vyjádření odboru dopravy k připomínce pana Jánského, kterou dostal náš odbor ze sběrného boxu na dotazy umístěného v informacích v atriu radnice:

Na chybějící veřejné osvětlení na cestě z Velké Ohrady k metru Lužiny (v úseku od tzv. „Dvojčat“ po lávku pro pěší přes ulici Jeremiášova) jsme byli občany upozorněni již před několika lety a požádáni o jeho doplnění. Již v té době byla žádost na instalaci chybějících stožárů poslána vlastníkovi veřejného osvětlení, jímž je hl. m. Praha. Odbor dopravy MČ Praha 13 vydal na podzim loňského roku závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení. Podle předložené dokumentace budou v těchto místech přístupové chodníky k zastávkám autobusů a lávce doplněny celkem o sedm stožárů. Veřejné osvětlení by mělo být v roce 2019 v Praze 13 doplněno celkem v těchto devíti lokalitách: přisvětlení přechodu pro chodce Červeňanského x Tlumačovská, osvětlení chodníku z Velké Ohrady k zastávkám v ulici Jeremiášova, osvětlení chodníku Klukovická –  U Kašny, osvětlení podchodu – metro Stodůlky – Západní Město pod ulicí Jeremiášova, osvětlení chodníku do vnitrobloku Lýskova x Kovářova, osvětlení chodníku od metra Stodůlky k poště Hábova, osvětlení chodníku od lávky pro pěší ke Gymnáziu Jaroslava Heyrovského v ulici Petržílkova, osvětlení chodníku v ulici Volutová u čp. 2519/8, osvětlení parkoviště Amforová x Kolovečská.

Za odbor dopravy Vladimír Bouček