Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Evropského parlamentu

Dne 17. 1. 2019 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. V rámci městské části Praha 13 budou probíhat v 57 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách www.praha13.cz. Ačkoli se volby uskuteční až ve dnech 24. a 25. 5. 2019, již nyní se můžete v kanceláři č. 433 ve 3. patře budovy úřadu přihlásit do okrskových volebních komisí.

Pokud nehodláte volit ve svém volebním okrsku, je od vyhlášení voleb možné žádat o vydání voličského průkazu, s kterým můžete volit v jakémkoli volebním okrsku na území ČR. O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 22. května do 16.00 hodin (3. patro úřadu, kancelář č. 426, 427). Žádost můžete zaslat také poštou (musí obsahovat váš úředně ověřený podpis) nebo prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 17. května do 16.00 hodin. Podrobnější informace o voličských průkazech včetně formulářů žádostí najdete na webových stránkách městské části www.praha13.cz → VOLBY.

Jednou z podmínek účasti ve volbách je vaše zapsání v seznamu voličů. Ten vede odbor osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 13, který se nachází v přízemí budovy ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13. Zde si v případě pochybností můžete informaci o zapsání do tohoto seznamu ověřit.

Další informace o volbách získáte na tel. 235 011 313 (317), popř. elektronickým dotazem na e-mail maskovas@p13.mepnet.cz.

Na webové stránky úřadu a úřední desku budou postupně vkládány aktuální informace, souhrnný článek o volbách do Evropského parlamentu bude uveřejněn v květnovém čísle časopisu STOP.

Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru