Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzdělávací seminář na radnici

V rámci pravidelných aktivit místní Agendy 21 se v úterý 22. ledna uskutečnil další z řady seminářů pro zaměstnance úřadu na téma Udržitelný rozvoj. Vzdělávání v tomto směru aplikuje základní principy a témata udržitelného rozvoje do praxe. Konkrétně byl seminář zaměřen na obecné vysvětlení, co vlastně je tzv. udržitelný rozvoj a jeho širší souvislosti ve spojení s místní Agendou 21 a zavedením do praxe v rámci Prahy 13.

Udržitelný rozvoj (anglicky Sustainable development) je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování kvalitního životního prostředí budoucím generacím. Semináře, které pod hlavičkou MA 21 naše městská část organizuje, se u zaměstnanců setkávají s dobrým ohlasem a jsou poměrně aktivně navštěvovány. Osobně se jich účastní také předseda výboru MA 21 Vít Bobysud společně s místopředsedkyní výboru Yvetou Kvapilovou a Anetou Ečekovou Maršálovou, která je odpovědným politikem za MA 21.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21