Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Workshop pro rodiče

Ve středu 30. 1. se konal v rámci projektu Evropské unie Místní akční plán II workshop pro rodiče dětí od 5 do 11 let Co mohu udělat, aby se mé dítě cítilo dobře (nejen) ve škole. Modrý klub ve FZŠ Trávníčkova přivítal maminky, které se přišly poradit s přítomnými odbornicemi – školní psycholožkou a speciální pedagožkou se zaměřením na klinickou logopedii. Možnost získat informace, jak zvládnout přechod z mateřské do základní školy, jaké metody učení zvolit či jak se vyrovnat s hyperaktivitou dítěte, byla plně využita. K příjemné atmosféře přispělo i občerstvení.

Marcela Fuglíková