Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z dopisu zastupitelky Jany Horké

Na redakci časopisu STOP se obrátila zastupitelka Jana Horká za stranu Zelení a Piráti pro 13 s žádostí o uveřejnění otevřeného dopisu adresovaného Ministerstvu životního prostředí ČR. Jelikož je text obsáhlý a redakce do něj nechce zasahovat, uveřejňujeme plné znění dopisu na webových stránkách městské části https://www.praha13.cz/Zeleni-a-Pirati-pro-13.html → Dopis zastupitelky Jany Horké. Obsah dopisu je věnován zápachu, který se line z výrobny krmiva pro domácí zvířata VAFO Chrášťany. Jsme si vědomi, že tato problematika trápí nejen obyvatele Prahy 13. Věnujeme jí tedy více prostoru v rámci pravidelné rubriky Fórum na straně 9.

-red-

Z dopisu zastupitelky Jany Horké uvádíme:

Obracím se na Vás s problémem – dlouhodobým (spíš dlouholetým) – nesnesitelným zápachem z provozovny VAFO Chrášťany. Zápach je silný, obtěžující, není možné větrat a normálně dýchat bez neustálého odéru psích granulí. Provozovna má dlouhodobě nevyhovující systém záchytu odpadní vzdušiny. (...)