Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

poskytnutí dotace ve výši 32 000 Kč pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

SOUHLASILA

s poskytnutím dotace ve výši 100 000 Kč společnosti Pétanque pro vás, z.s., a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

SOUHLASILA

s poskytnutím dotace ve výši 3 250 000 Kč pro KD Mlejn, o.p.s., a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

SOUHLASILA

s investičními prioritami – seznamem projektových záměrů zpracovanými pro školský obvod v působnosti MČ Praha 13 v rámci Strategického rámce projektu Místní akční plán II (MAP II) rozvoje vzdělávání v dané oblasti MČ Praha 13

ZŘÍDILA

Umísťovací komisi Střediska sociálních služeb Prahy 13 a Umísťovací komisi Domova pro seniory Zity Kabátové, jako poradní a iniciativní orgány Rady městské části Praha 13

JMENOVALA

předsedkyní Umísťovací komise Střediska sociálních služeb Prahy 13 Anetu Ečekovou Maršálovou, místopředsedkyní Bc. Yvetu Kvapilovou, členy komise Ludmilu Tichou, Mgr. Blanku Vildovou a MUDr. Evu Zídkovou, tajemnicí komise Hanu Zelenkovou, stálého hosta RNDr. Jiřího Maška, CSc., ředitele Stř. soc. služeb Prahy 13

JMENOVALA

předsedkyní Umísťovací komise Domova pro seniory Zity Kabátové Bc. Yvetu Kvapilovou, místopředsedkyní Anetu Ečekovou Maršálovou, členy komise Ing. Víta Bobysuda, Mgr. Blanku Vildovou a Bc. Petra Syrového, tajemnicí komise Bc. Ivu Dvořáčkovou

DOPORUČILA

zastupitelstvu schválit změnu využití finančních prostředků z prodeje TC ve výši 2 537 500 Kč z akce Dětská televize na akci Přípravné práce související s rekonstrukcí kuchyně ZŠ Janského 2189

SCHVÁLILA

žádosti MČ Praha 13 o dotace z investiční rezervy pro městské části v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, a to s přidělenými následujícími prioritami:

priorita č. 1 – ZŠ Kuncova – výstavba učeben a bytových jednotek 18 000 000 Kč

priorita č. 2 – FZŠ Trávníčkova – výstavba učeben a bytových jednotek 17 000 000 Kč

priorita č. 3 – Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada (II. etapa) 25 000 000 Kč

SCHVÁLILA

poskytnutí finančních dotací pro:

• Prague Triathlon Team, z.s. 50 000 Kč

• Taekwondo WTF klub Praha, z.s. 50 000 Kč

SCHVÁLILA A VYHLÁSILA

programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2019

SOUHLASILA

s realizací projektu Veřejná služba, v rámci kterého bude organizována veřejná služba na MČ Praha 13 pro 15 klientů Úřadu práce ČR

Zpracovala Jana Krákorová