Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Senior akademie 2020 byla zahájena


Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pořádá již potřetí Senior akademii. Jde o cyklus dvanácti vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Akce je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem v Praze 13. Senior akademie, která se skládá z pravidelných středečních setkání v obřadní síni radnice, se bude konat do konce dubna. Úspěšní absolventi přednáškového cyklu obdrží certifikát.


Slavnostní zahájení proběhlo za účasti zástupců městské části Praha 13 starosty Davida Vodrážky a radní Anety Ečekové Maršálové. Byli přítomni rovněž zástupci Městské policie hl. m. Prahy - ředitel obvodního ředitelství Praha 13 Hynek Svoboda a Martina Vymyslická z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy.
Občané, kterých se na Senior akademii přihlásilo sedmdesát šest, se na přednáškách mohou dozvědět užitečné informace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, základů první pomoci, domácího násilí... Součástí je rovněž návštěva Muzea Policie ČR, Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy a Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m.

Prahy. Jan Morčuš