Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nemocnice v lesoparku

Nemocnice Třebotov (10 km od Prahy) patří Středočeskému kraji. Vloni ji kraj „vložil“ do oblastní nemocnice Příbram, a.s. S tím se pojí nejčastější dotazy, které vznášejí nejen pacienti, ale také lékaři. Jak nám řekla Stanislava Kosová, správce nemocnice, má toto lékařské zařízení k dispozici 75 lůžek, poskytuje následnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči po operacích, úrazech nebo při zhoršení zdravotního stavu. Cílem je zlepšit stav pacienta natolik, aby se mohl vrátit do domácího prostředí. Má uzavřené smlouvy se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami. Pacienti (70 % je z Prahy) se sem dostávají jednak přeložením z jiné nemocnice nebo na doporučení praktického lékaře. Pobyt musí být vždy zdravotně indikován. Doba léčení je omezena třemi měsíci, na lůžko se čeká zhruba 10 dnů. K dispozici jsou např. elektroléčba, masáže, diatermie, ultrazvuk, magnetoterapie, individuální společná rehabilitace... Devizou této nemocnice je také dobré spojení a především krásné prostředí lesoparku, které nabízí pacientům možnost trávit při pěkném počasí hodně času venku. Umístění pacienta je nutné předem konzultovat se sociální sestrou na tel. 257 899 938, která poskytne také další potřebné informace. 

Eva Černá