Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejde jen o angličtinu

Nejde jen o angličtinu


Videopohlednice z mého města, soutěž, určená žákům základních škol a studentům víceletých středních škol, absolvovala svůj šestý ročník. Soutěžící měli za úkol představit místo, kde žijí, formou krátkého videosnímku v angličtině. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo 23. 5. na ministerstvu školství. Do soutěže bylo zasláno 64 snímků, z toho 52 v kategoriích skupin a 12 v kategoriích jednotlivců. Zapojily se školy z větších i menších měst celé republiky, dokonce také ze zahraničí. V kategoriích jednotlivců byly nominovány pouze tři snímky, první místo porota přidělila Jolaně Hroudové ze Základní školy Mládí. V kategoriích skupin nominovala porota devět snímků, tři v každé věkové kategorii; první místa získaly Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Písnice, Gymnázium Boskovice a Základní škola Velká Bíteš. Soutěž jako obvykle pořádali Norbert Tlustý a Doubravka Matulová ze Základní školy Mládí. „I když jde o soutěž v angličtině, soutěžící si při natáčení videopohlednic osvojují řadu dalších dovedností, jako je spolupráce v týmu, plánování práce, získávání informací a jejich třídění, ovládání techniky, vystupování před kamerou,“ shrnula smysl soutěže Dou¬bravka Matulová. Nejlepším autorům blahopřál mimo jiné David Vodrážka, starosta Městské části Praha 13, která přispěla na zakoupení cen pro vítěze.

Jakub Truschka