Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů 1

Vážení čtenáři,
řada z vás písemně či telefonicky reagovala na dopis pana Davida Moudrého z Velké Ohrady, který jsme otiskli v minulém vydání. Všechny vaše připomínky předáme kompetentním pracovníkům a s jejich vyjádřením vás opět seznámíme.

-red-