Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den Země pro Japonsko

 

Duben byl v ZŠ Bronzová ve znamení aktivit ke Dni Země. Letos jsme však v tento den nemysleli jen na sebe. Zemětřesení a následná vlna tsunami v Japonsku byly impulsem pro další charitativní akci. Školní kapela Sneakers uspořádala v kinosále charitativní koncert pro Japonsko. Během hodinového představení probíhala projekce, která divákům přiblížila Zemi vycházejícího slunce jako stát objevů, elektronických vynálezů, exotických potravin, ale též dnešní Japonsko po katastrofě. Projekci připravili v hodině informatiky žáci 7. B. pod vedením paní učitelky Lenky Durdilové. Vstupné na představení bylo dobrovolné. Během 6 koncertů pro 1. a 2. stupeň jsme ukázali opět obrovskou vůli pomoci potřebným. Mezi žáky a pedagogy se vybrala celková částka 12 152 Kč, která bude předána Humanitární organizaci ADRA. Máme dobrý pocit, že pomáhat se dá i vlastním uměním a talentem. Nám rozhodně osud druhých není lhostejný.

Dana Fíková

ADRA - mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.
Japonsko – zemětřesení 2011 - číslo účtu: 40284028/0300, v. s. 394.