Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BĚH PRO MEDVĚDY A MEDVÍĎATA

V dubnu uspořádal Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny ve spolupráci s Pražským sdružením Sport pro všechny II. ročník orientačního běhu Medvědí stezkou. Závodu se zúčastnilo 76 hlídek v 7 věkových kategoriích. Trať závodu dlouhou 2 920 m se 7 kontrolními stanovišti připravili organizátoři v Dalejském údolí na rozhraní Prahy 13 a Prahy Řeporyje. Závodníci plnili úkoly z tábornických dovedností, vyzkoušeli si orientaci v terénu a práci s buzolou... Svou zdatnost vyzkoušeli na stanovišti lanových aktivit. Závodu se mohli zúčastnit všichni příchozí. Ráda bych poděkovala všem organizátorům a pomocníkům, kteří přispěli k úspěchu této akce. Další orientační běh budeme pořádat v září v Centrálním parku.

Dáša Kolandová, Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny