Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Billa na Lužinách bude otevřena později

Billa na Lužinách bude otevřena později

Znovuotevření prodejny Billa v rekonstruovaném obchodním centru Lužiny bylo původně vlastníkem objektu avizováno na červen. Vzhledem k množícím se dotazům na termín otevření si redakce vyžádala od zástupce investora informace o průběhu rekonstrukčních prací:
V současné době dochází k ukončení bouracích prací a k odvozu poslední stavební suti. Zůstal tedy pouze původní skelet budovy,
ve kterém se vyrovnávají stropy a podlahy. Následně se již začnou budovat nové konstrukce a instalační technologie. Fáze rekonstrukce, která nejvíce zatěžovala místní okolí, je tedy u konce. Co se týče budování prostoru pro Billu, byla zde po odkrytí podhledů zjištěna špatná únosnost stropů, a tak statik nařídil stropy odstranit a nahradit novými. Předpokládaný termín otevření supermarketu je říjen letošního roku. Děkujeme vám za pochopení.

Petra Jandošová, OC Lužiny, s.r.o.

 


 

Proč se při čištění ulic neodtahují vraky?

Mám dotaz na fungování odtahu vozidel, která při čištění ulic brání v průjezdu čisticího vozu. Již několik měsíců jsou v oblasti ulic Seydlerova a Fingerova odstavené automobily, které mají prázdné pneumatiky a evidentně s nimi majitel několik měsíců nejezdí. Napočítal jsem minulý týden 5 takových vozidel, jedno z nich stojí nehnutě již více než rok pod našimi okny. Jak je možné, že tato vozidla jsou při čištění ulic zcela záměrně vynechána z odtahu, zatímco vozidla majitelů, kteří náhodou zapomenou na den čištění, odtažena jsou? Městská část dlouhodobě řeší problém s nedostatkem parkovacích stání, proč není využito právě čištění ulic k tomu, aby se tím uvolnila místa po těchto nepojízdných vracích? Vždyť je to de facto jediná legální příležitost, jak tato vozidla odstranit z parkovacích stání...

Tomáš Havlíček

Vzhledem k tomu, že Odbor dopravy ÚMČ Praha 13 blokové čištění nezajišťuje, předali jsme dotaz správci komunikace, jímž je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Zde je odpověď:
Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z roku 2011, které se týká právě problematiky odtahů vozidel při blokových čištěních, byly ředitelem Správy služeb hl. m. Prahy odtahy vozidel při blokových čištěních zastaveny. Evidenci zaparkovaných vraků a jejich následný odtah řeší Městská policie.

Renata Kladivová, TSK

 


 

Malý zázrak

Nedávno jsem bohužel musela řešit situaci po nepříjemné operaci prsu. Ráda bych se podělila o milou zkušenost z návštěvy firmy Amoena na Velké Ohradě. Ta se zabývá dovozem zdravotních epitéz a dámského prádla. Přístup všech, kteří se mi věnovali, je v dnešní době takřka zázrak. Ochota, naprostá profesionalita, úsměv i vlídné jednání. Tímto bych chtěla všem dámám z celého srdce poděkovat a popřát jim mnoho úspěchů v podnikání.

s úsměvem Zuzana Kadlecová, Nové Butovice

 


 

Bobříci se loučí

Velice děkujeme vám, zaměstnancům Mateřské školy U Bobříka, za laskavý a individuální přístup k dětem, za všechno, co pro děti vykonáváte a jakým způsobem je připravujete na jejich školní cestu! Velký obdiv si zaslouží váš elán a nadšení. Přejeme vám do dalších dnů hodně zdraví, energie a síly pro zvládnutí vaší náročné práce.

předškolní bobříci a jejich vděční rodiče