Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Biologie přitahuje talenty

 

Biologie přitahuje talenty

Věděli jste, že Česká republika patří počtem rybníků mezi světové velmoci? Vždyť na našem území jich najdeme přes 24 000 a další tisícovka by mohla být úspěšně obnovena. Pokud jsou citlivě obhospodařovány, mohou se tyto umělé, člověkem vybudované nádrže do značné míry podobat přírodě. Právě problematice rybníků se věnuje letošní 47. ročník Biologické olympiády. Žáci druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a 13 se 27. 3. a 10. 4. zúčastnili obvodního kola. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 5 ho již potřetí po sobě uspořádala FZŠ Mezi Školami. Znalosti i analytické schopnosti mladých zájemců o tento perspektivní obor prověřily náročné testy. Čekalo je také mikroskopování řas a rostlin oživujících rybníky a jejich okolí a poznávání planých rostlin a volně žijících živočichů. Jedna z prací se věnovala minulosti, současnosti a budoucnosti Nepomuckého rybníka, dobře známého obyvatelům Prahy 13. Drobné dárky soutěžícím poskytly MČ Praha 13, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká společnost ornitologická. Všem sponzorům srdečně děkujeme. Nejúspěšnějším řešitelům přejeme mnoho úspěchů v městském kole.

Marcela Plesníková, FZŠ Mezi Školami