Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hod.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

 

Ulice Stanoviště Datum přistavení
Volutová parkoviště proti č. p. 2518 5. 6.
Kettnerova u trafostanice proti č. p. 2053 5. 6. 
Trávníčkova u tržiště 6. 6.
Hábova parkoviště před č. p. 1564 6. 6.
Chalabalova parkoviště u č. p. 1611 7. 6.
Janského park. záliv proti č. p. 2211 10. 6.
Trávníčkova u tržiště 10. 6.
V Hůrkách proti ul. Seydlerova 11. 6.
Nad Dalejským údolím záliv v komunikaci 12. 6.
Melodická křižovatka s ul. Operetní 12. 6.
K Hájům křižovatka s ul. Okruhová 13. 6.
K Sopce zpevněná plocha 14. 6.
K Řeporyjím u kapličky 14. 6.
K Fialce u bývalé prodejny potravin 17. 6.
Janského rozšířený chodník u č. p. 2437 18. 6.
Pavrovského křiž. s ul. Přecechtělova 19. 6.
Bašteckého chodník u parkoviště 19. 6.
Klausova parkoviště proti č. p. 1361/13a 20. 6.
Nušlova parkoviště proti č. p. 2289 21. 6.
Chlupova u DDM (bývalé MŠ) 21. 6.
Bellušova parkoviště proti č. p. 1804 24. 6.
Janského rozšířený chodník proti č. p. 2370 25. 6.
U Jezera parkoviště proti č. p. 2039 25. 6.
Vlachova x Šostakovičovo nám. proti č. p. 1511 26. 6.
Böhmova parkoviště u kotelny 27. 6.
Pavrovského křižovatka s ul. Janského 27. 6.
Nám. na Lužinách 28. 6.